1. Predmet

TheGepek.com je platforma za slanje paketa (princip „carpooling-a“) koja je dostupna na internetskoj stranici www.thegepek.com , namijenjena spajanju vozača koji putuju do određene destinacije sa ljudima koji žele poslati pošiljku na istoj relaciji te podijelili troškove (dalje u tekstu „platforma“).

Svrha ovih odredbi i uvjeta korištenja je uređivanje pristupa i uvjeta korištenja platforme. Molimo vas da ih pažljivo pročitate. Upoznati ste s činjenicom i prihvaćate da TheGepek nije jedna od ugovornih strana nijednog sporazuma, ugovora ili ugovornog odnosa bilo koje vrste koje međusobno sklapaju članovi platforme.

Klikom na „Prijavi se Facebook računom“ ili „Registriraj se e-mailom“, potvrđujete da ste pročitali i prihvatili cijeli tekst ovih općih uvjeta korištenja.

 

2. Registracija na platformi i izrada korisničkog računa

 

2.1. Uvjeti registracije na platformi

Ovu platformu smiju koristiti osobe starije od 18 godina. Registracija maloljetnika na ovoj je platformi strogo zabranjena. Kod pristupanja, uporabe ili registracije na platformi, osobno izjavljujete i jamčite da ste stariji od 18 godina.

 

2.2. Izrada korisničkog računa

Ova platforma članovima omogućuje objavljivanje i pregledavanje oglasa te međusobnu interakciju članova kako bi izvršili slanje ili prievoz paketa.

 

3.Pravila korištenja

TheGepek je platforma koja isključivo služi za spajanje korisnika koji žele poslati ili povesti paket. Nakon ostvarenog kontakta sve ostalo je na korisnicima i TheGepek ne sudjeluje , niti je odgovaran za bilo koje sporove nastale nakon ostvarenja kontakta.

Pošiljaoc paketa je dužan dobro zapakirati pošiljku. Pošiljaoc pošiljke je odgovoran da pošiljka nije ugroza za zdravlje vozača, da se ne šalju ilegalne stvari i da je dimenzijama prikladna za prtljažnik automobila.

Preporučuje se da pošiljke nisu vrijednije od cca.300 kn. Radi vaše sigurnosti.

Vozač pošiljke je dužan ostati u kontaktu sa pošiljaocem sve dok se ne izvrši dostava. U slučaju nemogućnosti isporuke vozač je pošiljku dužan u što kraćem roku vratiti pošiljaocu.

Sve moguće sporove riješavaju korisnici međusobno. TheGepek se odriče bilo kakve odgovornosti za sporove nastale nakon ostavrenog kontakta.

 

 

Gepek d.o.o. 
Sjedište: Miroslava Krleže 15, 44320 Kutina
Trgovački sud u Zagrebu, MB: 081322725, OIB: 03639778735
Erste banka, IBAN: HR6724020061100987234
Iznos temeljnog kapitala: 20 000 kn
direktor: Dario Ferreri

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account