Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja | Politika privatnosti 

1. Predmet

Trgovačko društvo Gepek d.o.o. (dalje „Gepek“) razvilo je platformu za dijeljenje slobodnog prostora u prijevoznom sredstvu za prijevoz paketa koja je dostupna na internetskoj stranici www.thegepek.com ili kao mobilna aplikacija, namijenjenu spajanju vozača koji putuju do određene destinacije, s osobama  koje žele poslati paket na toj relaciji te ujedno i podjeliti troškove prijevoza s vozačem (dalje „platforma“).

Svrha ovih odredbi i uvjeta korištenja je uređivanje pristupa i uvjeta korištenja platforme (dalje „Opći uvjeti korištenja“). Molimo sve korisnike da ih pažljivo pročitaju. Korištenjem platforme korisnici su upoznati s činjenicom i prihvaćaju da Gepek nije jedna od ugovornih strana nijednog sporazuma, ugovora ili ugovornog odnosa bilo koje vrste koje međusobno sklapaju korisnici platforme.

Klikom na „Prijavi se facebook računom“ ili „Registriraj se e-mailom“, korisnici potvrđuju da su pročitali i prihvatili cijeli tekst ovih Općih uvjeta korištenja.

2. Definicije

U ovom dokumentu,

korisnik“ je osoba koja je izradila korisnički račun na platformi;

dionica putovanja“ znači mjesto u kojem vozač pristaje kratko stati kako bi pokupio ili ostavio pakete ili ruta između tog mjesta i mjesta polaska ili odredišta putovanja;

facebook račun“ znači vrsta prijave u korisnički račun;

korisnički račun“ znači račun koji se mora otvoriti putem platforme kako biste postali korisnik i imali pristup određenim uslugama koje se nude;

mjesto“ znači mjesto koje je pošiljatelj rezervirao u vozačevom automobilu radi prijevoza paketa;

mrežna stranica“ znači internet stranicu platforme koja je dostupna na adresi www.thegepek.com;

oglas“ znači oglas o putovanju objavljen od strane vozača;

paket“ znači pošiljka koju pošiljatelj šalje na prijevoz;

pošiljatelj“ je korisnik koji je prihvatio/zatražio prijevoz paketa od vozača ili, gdje je to primjenjivo, osoba u čije je ime rezervirao mjesto u automobilu;

potvrda rezervacije“ znači da je vozač prihvatio zahtjev za rezervaciju vožnje. Od trenutka potvrde rezervacije pošiljatelj i vozač isključivo su odgovorni za međusobno ispuinjenje i provedbu ugovornih obveza u vidu prijevoza.

primatelj“ je osoba kojoj vozač doprema paket;

putovanje“ znači putovanje navedeno u oglasu kojeg je vozač objavio na platformi i za koje on pristaje voziti pakete u zamjenu za sudjelovanje u trošku;

rezervacija“ znači proces dogovaranja između vozača i pošiljatelja paketa oko mjesta u vozilu radi prijevoza paketa;

sadržaj korisnika“ znači sadržaj generiran od strane korisnika vezan uz korištenje platforme;

sudjelovanje u trošku“ znači novčani iznos koji vozač traži i koji pošiljaoc prihvaća za sudjelovanje u trošku putovanja radi isporuke paketa;

usluge“ znači sve usluge koje gepek osigurava putem platforme;

vozač“ je korisnik koji putem platforme drugoj osobi nudi prijevoz paketa u zamjenu za sudjelovanje u trošku putovanja, na putovanju i u vrijeme koje definira isključivo vozač;

zahtjev za rezervaciju“ znači kada pošiljatelj odabere vozača i putovanje i želi ih rezervirati za slanje paketa.

3. Registracija na platformi i izrada korisničkog računa

3.1. Uvjeti registracije na platformi

Platformu smiju koristiti osobe starije od 18 godina. Registracija maloljetnika na ovoj je platformi strogo zabranjena. Kod pristupanja, uporabe platforme ili registracije na platformi, korisnici osobno izjavljuju i jamče da su stariji od 18 godina. Registracija je dopuštena samo ako su korisnici pročitali i prihvatili ove Opće uvjete korištenja i našu Politiku o zaštiti podataka. Korisnici smiju otvoriti samo jedan korisnički račun i smiju ga otvoriti samo i isključivo u svoje ime.

3.2. Izrada korisničkog računa

Uvjet za Objavljivanje oglasa ili rezervaciju je izrada korisničkog računa čime se postaje korisnikom. Platforma omogućuje isključivo korisnicima objavljivanje i pregledavanje oglasa te međusobnu interakciju kako bi se izvršila rezervacija mjesta.

Za izradu korisničkog računa korisnik može:

 • (i) popuniti sva obvezna polja u obrascu za registraciju; ili
 • (ii) prijaviti se na svoj facebook račun putem platforme. Ako koriste ovu funkciju, korisnici razumiju da će Gepek imati pristup određenim informacijama s njihovog facebook računa te mogućnost njihove objave i zadržavanja. Poveznica između  korisničkog računa i Facebook računa može se obrisati u svakom trenutku, u dijelu „Verifikacije“ na korisničkom profilu. Za više informacija o korištenju podataka s Facebook računa, savjetujemo korisnicima da pročitaju našu Politiku o zaštiti podataka i politiku Facebooka.

Kod izrade korisničkog računa, neovisno o metodi koja je odabrana, korisnici pristaju dostavljati točne i istinite informacije i ažurirati ih na svom profilu ili slanjem obavijesti društvu Gepek, kako bi jamčili relevantnost i točnost podataka u skladu s ugovornim obvezama koje imaju s društvom Gepek.

U slučaju registracije putem e-pošte, korisnici prihvaćaju obvezu zaštititi tajnost svoje lozinke koju su odabrali pri izradi korisničkog računa i ne odavati je nijednoj drugoj osobi. Ako izgube ili otkriju svoju lozinku, korisnici preuzimaju obvezu o tome odmah obavijestiti Gepek. Odgovornost za korištenje korisničkog računa od strane trećih osoba snose korisnici, osim ako ne obavijeste Gepek o gubitku odnosno neovlaštenom korištenju od strane treće osobe ili otkrivanju lozinke trećoj osobi.

Korisnici su suglasni da neće izrađivati niti upotrebljavati, koristeći svoj identitet ili identitet treće osobe, korisničke račune koji nisu oni koje su prvotno izradili.

3.3. Verifikacija

Gepek može, u svrhu transparentnosti, jačanja povjerenja, prevencije ili otkrivanja prijevara, uspostaviti sustav potvrđivanja nekih informacija koje korisnici daju na svom profilu. To je naročito slučaj pri unosu broja telefona ili slanja identifikacijskog dokumenta.

Korisnici potvrđuju i prihvaćaju da svako pozivanje na platformi ili u uslugama na „verificirane“ informacije ili sličan izraz znači samo da je korisnik uspješno obavio postupak verifikacije na platformi ili uslugama, kako bi vam dostavio informacije o korisniku s kojim namjeravate putovati. Gepek ne može jamčiti za istinitost, pouzdanost ili valjanost informacija koje podliježu postupku verifikacije.

4. Korištenje usluga

4.1. Objavljivanje oglasa

Korisnici su dužni ispuniti uvjete iz nastavka kako bi izradili i objavili oglas na platformi unosom podataka o planiranom putovanju (datum/vrijeme, mjesto polaska  dolaska, dostupne opcije, iznos sudjelovanja u trošku itd.).

Kod objave oglasa mogu se navesti dionice putovanja u kojima vozači pristaju stati i kratko pokupiti ili ostaviti pakete, dionice između tih mjesta ili između tog mjesta i mjesta polaska ili odredišta putovanja. Za jedno putovanje može se objaviti jedan oglas te je zabranjeno objavljivati oglas za vozača ako se ne radi o osobi koja je prijavljena kao vozač.

Korisnici su ovlašteni objavljivati oglas samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • (i) posjeduju valjanu vozačku dozvolu;
 • (ii) objavljuju samo oglase za vozilo čiji su vlasnik ili koje koriste uz izričitu dozvolu vlasnika, a u svakom slučaju ono koje su ovlašteni koristiti za prijevoz;
 • (iii) ako su i ostaju glavni vozač vozila koje je predmet oglasa;
 • (iv) ako vozilo ima valjano obvezno osiguranje;
 • (v) ako nemaju nikakve kontraindikacije, odnosno zdravstveno su sposobni za upravljanje vozilom;
 • (vi) vozilo koji namjeravaju koristiti je putničko vozilo sa 4 kotača i dovoljno prostora kako bi se prevezao paket;
 • (vii) nemaju namjeru na platformi za isto putovanje objavljivati neki drugi oglas;
 • (viii) ne nude više mjesta nego što ga u vozilu ima;
 • (ix) vozilo koje koriste u ispravnom je stanju i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama i praksom, a to se posebno odnosi na najnoviju potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu.

Korisnici vozači koji objave oglas potvrđuju da su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa koji objavljuju na platformi. Shodno tome, izjavljuju i jamče za točnost i istinitost svih podataka navedenih u oglasu i obvezuju se putovanje realizirati u skladu s uvjetima navedenima u oglasu.

Ako oglas udovoljava ovim Općim uvjetima korištenja, isti će biti objavljen na platformi i kao takav vidljiv korisnicima i svim posjetiteljima stranice, čak i onima koji nisu korisnici, a koji pretražuju platformu ili mrežnu stranicu partnera društva Gepek. Gepek zadržava pravo, po vlastitom nahođenju i bez posebne obavijesti, ne objaviti ili ukloniti, u bilo kojem trenutku, svaki oglas koji nije u skladu s Općim uvjetima korištenja ili za koje društvo smatra da štete njenom ugledu, ugledu platforme ili usluga.

Korisnici potvrđuju i prihvaćaju da su kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom razvrstavanja i redoslijeda prikazivanja oglasa među ostalim oglasima isključivo diskrecijsko pravo društva Gepek.

4.2. Rezervacija mjesta za prijevoz paketa

Način rezervacije mjesta ovisi o vrsti planiranog putovanja. Rezervaciju dogovaraju vozač i pošiljatelj paketa preko sustava za komunikaciju unutar platforme ili unosom podataka u platformu.

4.2.1. Rezervacija mjesta za prijevoz paketa

Putem platforme uspostavljen je sustav rezerviranja mjesta za prijevoz paketa u vozilu vozača koji je objavio oglas. Utvrđivanje prikladnosti slanja paketa za određeni sustav rezervacija diskrecijsko je pravo društva Gepek, koje isto pravo zadržava i za mijenjanje uvjeta u bilo kojem trenutku. Platforma je namijenjena rezerviranju mjesta za prijevoz paketa. Zabranjeno je rezervirati mjesto za prijevoz osoba.

Kad pošiljatelj izrazi zanimanje za postavljeni oglas na način da želi rezervirati prijevoz paketa isto može napraviti putem platforme. Nakon postavljanja zahtjeva, vozač mora prihvatiti zahtjev za rezervaciju putem platforme. Nakon što vozač prihvati zahtjev za rezervaciju, pošiljatelj dobiva potvrdu rezervacije. U trenutku potvrde rezervacije mjesta u vozilu, Gepek će otvoriti kanale komunikacije između vozača i pošiljatelja. Nakon toga, isključivo su vozač i pošiljatelj odgovorni za provedbu ugovora koji ih međusobno obvezuje.

Vozač je dužan odgovoriti na sve upite za rezervaciju u vremenskom roku koji je pošiljatelj naveo u svom zahtjevu. U suprotnom, zahtjev za rezervaciju istječe automatski.

4.2.2. Potvrda preuzimanja i dostave paketa

Nakon što vozač prihvati zahtjev za rezervaciju za prijevoz paketa putem platforme, kao mjeru sigurnosti Gepek koristi potvrde sigurnosnim brojem od četiri znamenke (PIN) koji se šalju porukom na uređaje pošiljatelja i primatelja. Potvrdom rezervacije mjesta za prijevoz paketa generiraju se 2 PIN koda od kojih se po jedan šalje porukom na uređaje pošiljatelja i primatelja paketa.

Pošiljatelj paketa dužan je vozaču dati svoj PIN kojeg vozač prilikom preuzimanja paketa unosi u platformu kako bi dostava paketa formalno započela.

Prilikom dostave paketa na odredište primatelj paketa je dužan dati svoj PIN broj koji vozač unosi u platformu kako bi dostava paketa formalno završila. [A1] 

4.2.3. Rezervacije mjesta za prijevoz paketa u ime treće osobe

Svako korištenje usluga, bilo kao vozač ili kao pošiljatelj, vezano je uz određeno ime. Identitet vozača i pošiljatelja mora odgovarati identitetu dostavljenom društvu Gepek i ostalim korisnicima koji sudjeluju u procesu dostave paketa te identitetu koji je korišten za kreiranje korisničkog računa.

Međutim, Gepek dozvoljava svojim korisnicima rezerviranje mjesta za prijevoz paketa u vozilu u ime treće osobe. U tom slučaju, pošiljatelj, odnosno vlasnik korisničkog računa koji je kreirao zahtjev za rezervaciju preuzima obvezu prema vozaču, u trenutku rezerviranja.

4.3. Sustav ocjenjivanja

4.3.1. Način funkcioniranja sustava

Gepek potiče korisnike na ocjenjivanje vozača kojemu je povjeren prijevoz paketa (od strane pošiljatelja) te ocjenjivanje pošiljatelja koji šalje paket (od strane vozača).

Ocjene, ako postoje, vidljive su i objavljuju se samo na platformi.

Korisnici imaju opciju odgovoriti na ocjenu koju je o njima dao njima dao drugi korisnik, u roku od 14 dana nakon datuma primitka ocjene. Ocjena i odgovori, ako postoje, objavljuju se na profilu korisnika.

4.3.2. Moderiranje sadržaja

Korisnici potvrđuju i prihvaćaju da Gepek zadržava pravo ne objaviti ili obrisati sve ocjene, pitanja ili primjedbe ako smatra da njihov sadržaj predstavlja kršenje ovih Uvjeta korištenja.

4.3.3. Ograničenja

Gepek zadržava pravo obustaviti korisnički račun, ograničiti pristup uslugama ili raskinuti ove Uvjete korištenja u slučaju da je korisnik (i) dobio najmanje tri negativne ocjene i (ii) prosječna ocjena koju je dobio je manja ili jednaka 3.

5. Financijski uvjeti

5.1. Sudjelovanje u trošku

Sudjelovanje u trošku određuju vozači, na vlastitu odgovornost. Strogo je zabranjeno na bilo koji način korištenjem ove platforme ostvarivati dobit. Shodno tome, vozači su suglasni visinu sudjelovanja u trošku koje zahtijevaju od pošiljatelja ograničiti na stvarne troškove koji za njih nastaju vezano na putovanje. U suprotnom, vozači su obvezni snositi troškove drugačije prirode prometa obavljenog putem platforme.

Kad vozač objavljuje oglas, Gepek će predložiti iznos sudjelovanja u trošku, pri čemu će se uzeti u obzir priroda putovanja i prijeđena udaljenost. Taj se iznos navodi isključivo kao smjernica i vozač ga može smanjiti ili povećati uzimajući u obzir stvarne troškove određenog putovanja. Kako bi se izbjegla zlouporaba Gepek ograničava mogućnost prilagođavanja sudjelovanja u trošku.

5.2. Zaokruživanje vrijednosti

Korisnici potvrđuju i prihvaćaju da Gepek može iznos sudjelovanja u trošku zaokružiti (na više ili niže), prema vlastitom nahođenju.

5.3. Plaćanje sudjelovanja u trošku vozaču

Pošiljatelj se obvezuje sudjelovanje u trošku platiti vozaču najkasnije pri dolasku na odredište.

Vozač se obvezuje da plaćanje sudjelovanja utrošku, u cijelosti ili djelomično, neće tražiti prije realizacije prijevoza pošiljke.

6. Nekomercijalna i ne-poslovna svrha usluga i platforme

Korisnici su suglasni da će usluge i platformu koristiti samo za uspostavljanje kontakta, na nekomercijalnoj i ne-poslovnoj osnovi, s osobama koje s njima žele podijeliti trošak putovanja slanjem paketa.

Vozač se obvezuje da neće tražiti iznos sudjelovanja u trošku koji je viši od stvarnih troškova putovanja i kojim bi mogao ostvariti dobit, kod čega se u smislu podjele troškova podrazumijeva da vozač sam snosi svoj dio troškova putovanja. Vozač je odgovoran za izračun nastalih troškova putovanja i obvezan je provjeriti da iznos ne premašuje iznos koji traži od pošiljatelja paketa za stvarne troškove putovanja (bez uključivanja vozačevog dijela troškova).

Gepek zadržava pravo na obustavu korisničkog računa u slučaju da se za isporuke paketa koriste usluge službenih vozača ili taksija ili drugih pružatelja usluga prijevoza. Gepek je ovlašten tražiti od vozača dostavu potvrde o registraciji vozila i/ili bilo kojeg drugog dokumenta kojim se dokazuje da je vozač ovlašten koristiti vozilo na platformi u skladu s ovim Uvjetima i da time ne ostvaruje nikakvu dobit, u slučaju da se ne radi o registriranom društvu za prijevoz robe, a vozači pristaju isto dostaviti.

Gepek zadržava pravo na obustavu korisičkog računa, ograničavanje usluga ili raskid ovih Općih uvjeta korištenja ako se na platformi provodi aktivnost koja svojom prirodom ponuđenog putovanja, učestalošću i brojem paketa koji se prevoze te traženim sudjelovanjem u trošku vozačima omogućuje dobit ili stvara opravdanu sumnju u korištenje platforme tako da se ostvaruje dobit, u slučaju da se ne radi o registriranom društvu za prijevoz robe.

7. Otkazivanje rezervacije mjesta za paket

Kada rezervaciju mjesta za prijevoz paketa otkazuje pošiljatelj prije vremena polaska, mjesto/mjesta automatski postaju dostupna ostalim pošiljateljima koji ih mogu rezervirati putem platforme na isti način te u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

8. Ponašanje korisnika platforme i korisnika

8.1. Obveze svih korisnika platforme

Korisnici potvrđuju i svjesni su da su isključivo odgovorni za poštivanje svih zakona, propisa i obveza koji se primjenjuju na njihovo korištenje platforme. Gepek ni u kojem slučaju ne odgovara za sadržaj paketa, za oštećenja paketa, niti za njegov gubitak, propuštanje dostave i sl. Za reguliranje međusobnih odnosa odgovorni su isključivo vozač, pošiljatelj i primatelj.

Nadalje, pri korištenju platforme, korisnici se obvezuju i na sljedeće:

 • da platformu neće koristiti u profesionalne i komercijalne svrhe te za ostvarivanje dobiti, a u slučaju da niste registrirana društvo  za prijevoz robe;
 • (ii) da društvu Gepek (a naročito nakon izrade ili ažuriranja korisničkog računa) ili ostalim korisnicima neće slati nikakve lažne, obmanjujuće, zlonamjerne ili prijevarne informacije;
 • (iii) da neće govoriti niti se ponašati kao niti objavljivati sadržaj na platformi koji se smatra pogrdnim, škodljivim, nemoralnim, pornografskim, vulgarnim, uvredljivim, agresivnim, nepoželjnim, nasilnim, prijetećim, zlostavljajućim, rasističkim ili ksenofobnim, sa seksualnim konotacijama, koji potiče naselje, diskriminaciju ili mržnju, koji potiče radnje povezane s ili s uporabom ilegalnih supstanci ili koji je općenito suprotan svrsi ove platforme kojim bi se mogla prekršiti prava društva Gepek ili treće osobe ili koja je protivna dobrom moralu;
 • (iv) da neće kršiti prava i ugled društva Gepek, a naročito prava intelektualnog vlasništva;
 • (v) da neće otvoriti više od jednog korisničkog računa na platformi i da korisnički račun neće otvoriti u ime treće osobe;
 • (vi) da neće pokušavati zaobići sustav rezervacije putem platforme, naročito pokušavajući drugom korisniku poslati svoje podatke za kontakt kako biste izvršili rezervaciju mjesta za prijevoz paketa izvan platforme;
 • (vii) da neće kontaktirati drugog korisnika, naročito ne putem platforme, u svrhu koja ne uključuje utvrđivanje uvjeta prijevoza paketa;
 • (viii) da će poštivati ove odredbe i Uvjete korištenja te politiku zaštite podataka;
 • (ix) da ćete podmiriti sve obveze koje imate iz ugovornog odnosa prema drugoj strani, kao što, no ne isključivo, plaćanje i izvršenje usluge dostave paketa.

8.2. Obveze vozača

Kada se platforma koristi u svojstvu vozača, vozač se obvezuje na sljedeće:

 • da je dužan provjeriti je li paket koji prevozi dovoljno dobro, pravilno i prikladno zapakiran prilikom preuzimanja, pri čemu je mjerilo pravilnog pakiranja takvo da se sadržaj paketa prilikom prijevoza ne može oštetiti;
 • da će poštivati zakone, propise koji se primjenjuju na vožnju i vozilo, a naročito one koji se odnose na valjanost obveznog osiguranja u trenutku putovanja i posjedovanje važeće vozačke dozvole;
 • da neće otvarati paket, osim na njihov zahtjev, a u prisustvu pošiljatelja paketa;
 • da će objavljivati oglase koji se odnose samo na stvarno planirana putovanja;
 • da će realizirati putovanje opisano u oglasu i pridržavati se termina i mjesta dogovorenih s ostalim korisnicima (naročito mjesta polaska i odredišta);
 • da će koristiti ispravno vozilo, koje je u skladu s važećim pravnim odredbama i praksom, naročito onima koje se odnose na važeću potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu vozila;
 • da će društvu Gepek ili bilo kojem pošiljatelju koji to zatraži pokazati svoju osobnu iskaznicu ili bilo koju ispravu kojom dokazuje svoj identitet;
 • da će društvu Gepek pokazati svoju vozačku dozvolu, potvrdu o registraciji vozila, policu osiguranja, potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu kao i sve ostale dokumente kojima se na platformi dokazuje sposobnost za korištenje vozila kao vozač;
 • da će u slučaju kašnjenja ili promjene vremena ili putovanja o tome svoje naručioce prijevoza obavijestiti bez odlaganja;
 • da će pošiljatelje paketa na dogovorenom mjestu polaska čekati najmanje 15 minuta nakon dogovorenog vremena;
 • da neće objavljivati oglas koji se odnosi na vozilo kojem nije vlasnik;
 • da će pošiljateljima paketa omogućiti da ih kontaktiraju putem telefona, na broj registriran na njihovom profilu, uključujući i na mjestu sastanka;
 • da putem platforme neće ostvarivati dobit;
 • da neće odbiti rezervaciju mjesta za prijevoz paketa na osnovi rase, boje, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere, spolne orijentacije, bračnog stanja, invalidnosti, fizičkog izgleda, trudnoće, posebne osjetljivosti zbog ekonomske situacije, imena, prebivališta, zdravstvenog stanja, političkog mišljenja, dobi;
 • da neće, ni u kojem slučaju, zadržati paket za sebe;
 • da će postupati s paketom s dužnom pažnjom koja se može očekivati u ovakvim situacijama;
 • da će odgovarati za uništenje ili oštećenje paketa ako je uništenje ili oštećenje prouzročeno vozačevom namjerom ili krajnjom nepažnjom.

8.3. Obveze pošiljatelja

Kada se platforma koristi u svojstvu pošiljatelja, pošiljatelj se obvezuje na sljedeće:

 • da će, u slučaju kašnjenja, o tome odmah obavijestiti vozača;
 • da će vozaču platiti iznos sudjelovanja u troškovima za prijevoz paketa;
 • da će vozača čekati na mjestu polaska najmanje 15 minuta nakon dogovorenog vremena;
 • da će društvu Gepek ili bilo kojem vozaču koji to zatraži pokazati svoju osobnu iskaznicu ili bilo koju ispravu kojom dokazuje svoj identitet;
 • da će dovoljno dobro, pravilno i prikladno zapakirati robu, pri čemu je mjerilo pravilnog i prikladnog pakiranja takvo da se sadržaj paketa prilikom prijevoza ne može oštetiti. Gepek nema obvezu pregleda niti odgovornost da roba bude pravilno i prikladno zapakirana. Ako je roba poslana s nedostatkom ili neispravnim pakiranjem, vozač nije dužan platiti naknadu štete nastale zbog uobičajenih uvjeta na prijevoznom putu ako se šteta mogla izbjeći da je roba bila odgovarajuće zapakirana;
 • da je odgovoran za sadržaj paketa;
 • da jamči da paket nije ugroza za život i zdravlje vozača niti sadrži stvari opasne stvari koje su kao takve klasificirane odgovarajućim propisima;
 • da sadržaj paketa neće biti stvari koje zahtijevaju posebne mjere zaštite prilikom transporta sukladno relevantnim propisima;
 • da sadržaj paketa neće biti ilegalne stvari;
 • da će slati pakete dimenzijama prikladnima za prijevoz osobnim automobilima ili kombi vozilima;

9. Suspendiranje računa, ograničavanje pristupa i raskid

Svoj ugovorni odnos s društvom Gepek korisnici mogu raskinuti u bilo kojem trenutku, bez ikakvih troškova i ne navodeći razlog. Korisnici isto mogu učiniti tako da na stranici svojeg profila otvore karticu „Obriši moj korisnički račun“.

U slučaju (i) kršenja ovih Uvjeta korištenja uključujući, ali ne i ograničeno na obveze kao korisnika regulirane ranijim člancima 6. i 8., (ii) prekoračenja ograničenja iz članka 4.3.3. ovih Uvjeta korištenja ili (iii) ako društvo Gepek ima opravdanu sumnju i razlog za vjerovati da treba zaštititi svoju sigurnost i integritet, sigurnost i integritet njenih korisnika ili trećih strana ili u svrhu sprječavanja prijevara ili za potrebe istraga Gepek zadržava pravo:

 • (i) raskinuti ove odredbe i Uvjete korištenja koji obvezuju korisnike prema društvu Gepek, odmah i bez posebne obavijesti; i/ili
 • (ii) spriječiti objavljivanje ili ukloniti sve ocjene, oglase, poruke, sadržaj, zahtjev za rezervaciju ili bilo koji sadržaj koji objavite na platformi; i/ili
 • (iii) ograničiti pristup i korištenje platforme; i/ili
 • (iv) privremeno ili trajno suspendirati korisnički račun.

Kad to bude potrebno, korisnici će biti obaviješteni o uvođenju takve mjere, kako bi dobili priliku dostaviti svoje obrazloženje. Gepek će zatim, po vlastitom nahođenju, odlučiti hoće li ili ne obustaviti uvedene mjere.

10. Osobni podaci

Prilikom korištenja platforme, Gepek prikuplja i obrađuje korisničke osobne podatke. Pri korištenju platforme i obrade nekih osobnih podataka, korisnik potvrđuje i prihvaća da Gepek obrađuje vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonima i odredbama Politike zaštite podataka.

11. Intelektualno vlasništvo

11.1. Sadržaj koji objavljuje Gepek

Gepek je jedini vlasnik prava na intelektualno vlasništvo koja se odnose na usluge, platformu, sadržaj (poglavito tekstove, slike, crteže, logotipe, video snimke, zvučne zapise, podatke, grafičke zapise) i na softver i baze podataka kojima se osigurava njihov rad.

Društvo Gepek korisnicima daje ne-ekskluzivno, osobno i neprenosivo pravo na korištenje platforme i usluga, za njihove osobne i privatne potrebe, na nekomercijalnoj osnovi i u svrhu za koju su platforma i usluge namijenjene.

Zabranjen je bilo kakav drugi oblik korištenja ili iskorištavanja platforme i usluga te njihovog sadržaja bez prethodne pisane dozvole društva Gepek. Naročito je zabranjeno:

 • (i) reproducirati, mijenjati, prilagođavati, distribuirati, javno prezentirati i širiti platformu, usluge i sadržaj, osim ako za to Gepek nije dao izričito odobrenje;
 • (ii) provoditi dekompilaciju i obrnuti inženjering platforme i usluga, osim u slučaju iznimaka propisanih važećim dokumentima;
 • (iii) izvlačenje ili pokušavanje izvlačenja (naročito primjenom robota za rudarenje podataka ili sličnih alata za prikupljanje podataka) značajnijeg dijela podataka s platforme.

11.2. Sadržaj koji objavljujete na platformi

Kako bi korisnici omogućili pružanje usluga i sukladno namjeni platforme, korisnici daju društvu Gepek ne-ekskluzivnu licenciju za uporabu sadržaja i podataka koje daju u kontekstu korištenja usluga (dalje „Sadržaj korisnika“). Kako bi društvu Gepek omogućili distribuciju putem digitalne mreže i u skladu s komunikacijskim protokolima (posebice putem interneta i mobilne mreže) te kako bi sadržaj platforme učinili dostupnim javnosti, korisnici ovlašćuju Gepek, za cijeli svijet i za čitavo trajanje ugovornog odnosa, da koristi, prikazuje, prilagođava i prevodi sadržaj korisnika i to tako da:

 • (i) koriste cijeli ili dio svog sadržaja korisnika na digitalnim medijima za bilježenje podataka, poznatima ili onima koji još nisu poznati, a naročito se to odnosi na poslužitelje, tvrdi disk, memorijske kartice ili jednakovrijedne medije, u bilo kojem formatu i korištenjem bilo kojeg procesa, poznatog ili koji još nije poznat, u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu čuvanja, izrade sigurnosnih kopija, prijenosa ili preuzimanja povezanih s radom platforme i pružanjem usluga;
 • (ii) prilagođavaju i prevode sadržaj korisnika te za korištenje tih prilagodbi na svim digitalnim medijima, trenutačno poznatima i budućima, reguliranima ranijom točkom (i), s ciljem pružanja usluga, i to na različitim jezicima. Ovo pravo naročito uključuje opciju izmjena formatiranja sadržaja korisnika, uz poštivanje vašeg moralnog prava, u smislu poštivanja povelje o grafičkom sadržaju na platformi i/ili čineći sadržaj tehnički kompatibilnim za prikazivanje prilikom objave na platformi.

12. Uloga društva Gepek

Ova platforma predstavlja platformu za internetsko umrežavanje na kojoj njeni korisnici mogu izrađivati i objavljivati oglase za putovanja u svrhu prijevoza paketa. Te oglase ostali korisnici mogu pregledavati kako bi pronašli uvjete putovanja i, tamo gdje je to moguće, izravno kod korisnika koji je objavio oglas na platformi rezervirati mjesto za paket u navedenom vozilu.

Prilikom korištenja platforme i prihvaćanja ovih odredbi i Uvjeta korištenja, prihvaćate da  Gepek nije ugovorna strana nijednog sporazuma koji ste vi sklopili s ostalim korisnicima u smislu podjele troškova koji se odnose na putovanje.

Gepek nema nikakvu kontrolu nad ponašanjem korisnika platforme. Gepek ne posjeduje, ne koristi, ne dobavlja niti ne upravlja vozilima koja su predmet oglasa i na platformi ne nudi nikakva putovanja niti prijevoz paketa.

Potvrđujete i prihvaćate da Gepek ne kontrolira valjanost, istinitost ili zakonitost objavljenih oglasa te ponuđenih mjesta i putovanja. U svojstvu posrednika za dijeljenje prijevoza Gepek ne osigurava nikakve usluge prijevoza niti ne djeluje kao prijevoznik, a uloga mu je ograničena na osiguravanje pristupa platformi.

Korisnici (vozači ili pošiljatelji) za svoje radnje odgovaraju osobno i u cijelosti.

U svojstvu posrednika, Gepek se ne može smatrati odgovornim za stvarnu realizaciju putovanja, i to naročito u slučaju:

 • (i) netočnih informacija koje vozač objavi u svom oglasu ili ako se radi o bilo kojem drugom podatku vezanom za putovanje i uvjete putovanja;
 • (ii) otkaza ili promjene putovanja od strane korisnika;
 • (iii) neplaćanja sudjelovanja u trošku od strane pošiljatelja/primatelja paketa;

13. Rad, dostupnost i funkcioniranje platforme

Gepek je obvezan uložiti sav dostupan napor da platformu održi dostupnom 7 dana u tjednu, 24 sata na dan. Ipak, pristup platformi može biti privremeno obustavljen, bez upozorenja, zbog tehničkog održavanja, migracije i ažuriranja podataka ili zbog nestanka struje ili ograničenja povezanih s radom mreže.

Nadalje, Gepek zadržava pravo na mijenjanje ili obustavljanje, potpuno ili djelomično, pristupa platformi i njenim funkcijama, prema vlastitom nahođenju, privremeno ili trajno.

14. Izmjene odredbi i uvjeta korištenja

Ovi Opći uvjeti korištenja te dokumenti koji pozivanjem na njih čine njihov sastavni dio predstavljaju cijeli sporazum između vas i društva Gepek vezano na vaše korištenje usluga i platforme. Bilo koji drugi dokument, a naročito bilo koji navod na platformi (česta pitanja i sl.) služi samo kao smjernica.

Gepek može mijenjati ove odredbe i uvjete korištenja kako bi ih prilagodio svom tehničkom i komercijalnom okruženju te kako bi bili u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Sve izmjene odredbi i uvjeta korištenja bit će objavljene na platformi, uz navođenje datuma stupanja na snagu, a prije nego se to desi društvo Gepek će vas o svemu obavijestiti.

15. Primjenjivo pravo – Rješavanje sporova

Ovi Opći uvjeti korištenja napisani su na hrvatskom jeziku i podliježu hrvatskom pravu.

Korisnici mogu svoju pritužbu vezanu uz platformu ili usluge podnijeti na ovoj stranici. Sukladno važećim propisima korisnici su obvezni, prije podnošenja bilo kakvog zahtjeva obavijestiti Gepek pisanim putem kako bi isti pokušali riješiti mirnim putem.

Korisnici u svakom trenutku mogu stupiti u kontakt s društvom Gepek na email: info@thegepek.com

16. Pravne obavijesti

Ovu platformu objavljuje društvo Gepek d.o.o. iz Hrvatske, sa sjedištem na adresi Miroslava Krleže 15, 44320 Kutina, registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081322725, OIB: 03639778735, zastupano po direktorici, Carla Ferreri.

Verzija koja stupa na snagu ____01.03.2022.________


 

Gepek d.o.o. 

Sjedište: Miroslava Krleže 15, 44320 Kutina
Trgovački sud u Zagrebu, MB: 081322725, OIB: 03639778735

Erste banka, IBAN: HR6724020061100987234

Iznos temeljnog kapitala: 20 000 kn

©2024 Gepek  Privacy policy  Terms of use

   

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?